Witamy na stronie internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
ul. Tartaczna 14
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
ul. J.U. Niemcewicza 9/U5
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
ul. Pocztowa 31-33
Dom-Klub GaleriaPod Fontanną
Dom-Klub Galeria
"Pod Fontanną"
al. Boh. Warszawy 27
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
Wspierane
ul. J.U. Niemcewicz 9/U5
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
Wspierane
"Za Życiem"
ul. J.U. Niemcewicz 9/U5
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
Wspierane
ul. J.U. Niemcewicz 9/U5

Aktualności Mieszkania Chronionego w roku 2019

URZĄD WOJEWÓDZKI .


W dniu 07 lutego 2019 roku mieszkańcy mieszkania chronionego wspieranego wraz z uczestnikami Zespołu Wsparcia Środowiskowego
Nr 1 w Szczecinie wzięli udział w wycieczce Podziemne Trasy Szczecina „Zimna Wojna”  –
podziemne trasy turystyczne, urządzone w schronach: przeciwlotniczym i przeciwatomowym, znajdujących się na terenie Szczecina w rejonie dworca głównego

07.02.2019

BIP jednostki
redakcja: K. Pokorska, grafika: A. Woliński