przejdź do głównego menu przejdź do treści

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3 przy ul. Pocztowej 31-33 w Szczeciniejest dziennym ośrodkiem wsparcia dla 25 pełnoletnich osób niepełnosprawnych intelektualnie, oraz osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, który świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych na poziomie obowiązującego standardu i indywidualnych potrzeb.

W ZWŚ 3 realizowane są różne formy terapii i rehabilitacji, które mają na celu przywrócenie jednostce jak największej w miarę możliwości sprawności psychofizycznej, kształtowanie samodzielności, rozumianej jako zdolności do samoobsługi i wykonywania prostych czynności dnia codziennego.

Różnorodność treści, form i metod ma stymulować do samodzielnej i twórczej aktywności uczestników przy wykorzystaniu ich wszelkich zdolności oraz potencjalnych możliwości i zainteresowań. W zajęciach terapeutycznych biorą udział wszyscy uczestnicy. Uczestnictwo w nich jest treningiem umiejętności społecznych i zawodowych. Pozwala utrzymać na stałym poziomie zdolności do wykonywania czynności dnia codziennego, uczy samodzielności i rozwija indywidualne zdolności.

Zajęcia prowadzone są zgodnie z programem przygotowanym przez  poszczególnych pracowników i obejmują  sekcję:

sekcja gospodarstwa domowego

celem tej sekcji jest nabycie i doskonalenie umiejętności funkcjonowania uczestników w życiu codziennym poprzez trening kulinarny, budżetowy i umiejętności praktycznych, maksymalizowanie zakresu umiejętności i możliwości uczestników, wyszukiwanie zainteresowań, zwiększanie zaradności  i samodzielności, budowanie poczucia własnej wartości, kształtowanie  umiejętności współpracy  i komunikowania się w grupie na zasadach otwartości, partnerstwa i wzajemności, kształtowanie świadomej aktywności i odpowiedzialności, zdobycie wiedzy na temat ekonomicznego   i ekologicznego gospodarowania materiałami.


sekcja plastyczno-techniczna

celem tej sekcji jest nauka i doskonalenie umiejętności organizowania czasu wolnego, wykonywania prac plastycznych różnymi materiałami, technikami  i stylami, kształtowanie wrażliwości estetycznej, sprawności manualnych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, relaksacja pozwalająca na odreagowanie wewnętrznych napięć, frustracji  i agresji,  rozwijanie wyobraźni, kreatywności i uzdolnień plastycznych uczestników,   tworzenie twórczych, estetycznych prac i przedmiotów praktycznych potrzebnych w codziennym życiu, kształtowanie umiejętności wyrażania swoich przeżyć, emocji i współdziałania w grupie,  uwrażliwienie na piękno poprzez kontakt ze sztuką, podnoszenie poziomu samoakceptacji, wdrażanie do przestrzegania elementarnych zasad estetyki wykonywanych prac, pobudzanie wszechstronnego rozwoju uczestnika. Jest doskonalenie posiadanych technik, uwrażliwianie na piękno, poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej, usprawnianie manualne, dbałość o estetykę stanowiska pracy (malowanie pastelami, farbami akwarelowymi, plakatowymi, lepienie z masy solnej, tworzenie ceramiki ozdobnej - glina ,szkło, tworzenie kartek okolicznościowych, itp.) W ramach terapii zajęciowej z elementami stolarstwa pomieszczenie wyposażone w: stoły, krzesła, stanowiska warsztatowe, zamykaną szafkę narzędziową oraz niezbędne akcesoria i narzędzia do ergoterapii m.in.: szlifierkę, wiertarkę, wkrętarkę.

W pomieszczeniu stoi stół z krzesłami. W rogu stoi biurko, a nad nim wisi szafka na których stoją ozdoby. Na ścianie wiszą tablice z pracami plastycznymi.

sekcja komputerowa

celem tej sekcji jest nabycie i doskonalenie umiejętności z zakresu podstaw obsługi komputera, z zakresu programów Paint, Office Word, wzrost wiedzy na temat ostrożności  w obsłudze – zagrożenia utraty materiału, wykorzystywanie nabytych umiejętności – tworzenie tabel z podziałem na dyżury, redagowanie kroniki, gazetki, poznanie portali społecznościowych, sporządzanie książki kucharskiej, rozwijanie umiejętności intelektualnych poprzez pracę w programach edukacyjnych, nabycie umiejętności wyszukiwania w Internecie informacji dot. bieżących wydarzeń, korzystania z programów do odtwarzania plików zdjęciowych.

Na blacie pod oknem stoją monitory i komputery, przy blacie znajdują się krzesła, po prawej stronie stoi szafka z kserokopiarką.

sekcja fizjoterapii i relaksacji

praca w sekcji ma na celu nabycie i doskonalenie sprawności ruchowej w ramach ćwiczeń koordynacyjnych, ogólnousprawniających manualnych, relaksacyjnych, oddechowych, równoważnych, ćwiczeń przy muzyce z elementami choreografii, grach i zabawach sportowych, spacerów, rozładowanie napięć  psychicznych, stymulowanie uczestników w kierunku wzrostu samodzielności, pogłębianie nawyku właściwej higieny i pielęgnacji, umiejętność lepszej kontroli zdrowia, kształtowanie przez sport cech charakteru i woli, unormowanie postępowania w grupie, uaktywnienie, wyrabianie odwagi, hartowanie psychiczne, wdrażanie do zdrowego, higienicznego, bezpieczniejszego życia oraz  czynnego spędzania czasu  wolnego.

W pomieszczeniu znajdą się dwie zabudowy ścienne, w których znajdują się sprzęty i akcesoria do rehabilitacji. Na środku Sali ustawione są w rzędzie sprzęty sportowe i akcesoria do ćwiczeń i gier.

Dodatkowo prowadzone są zajęcia z terapii zajęciowej z zakresu :

biblioterapii

która oddziaływuje na człowieka, wyrabia w nim nowe spojrzenie na świat, daje wzory do myślenia, przeżywania i zachowania. Dzięki temu człowiek wie więcej o świecie i o innych ludziach, ale także lepiej rozumie ich postawy, zachowania. Literatura ma swój olbrzymi udział w rozwoju osobowości, pomaga utrzymać równowagę emocjonalną, chroni przed negatywnymi emocjami, smutkiem, żalem, lękiem, gniewem, uczy nowych zachowań, daje wzory osobowe.

muzykoterapii

na zajęciach uczestnicy słuchają  piosenek, uczą się ich słów, a następnie śpiewają  je przy akompaniamencie gitary, pianina i innych instrumentach, uczą się również grać na tych instrumentach. Muzyka działa aktywizująco, uspakajająco, rozluźniająco, pobudza wyobraźnię, wpływa dobrze na kojarzenie, pozwala integrować się społecznie.

Na środku stoi keyboard. Nad nim zawieszone są tekturowe gitary, poniżej na podłodze leży mikrofon i głośnik, a na bokach stoją gitary, ukulele oraz wzmacniacz.

choreoterapii

jest to muzykoterapia aktywna, arteterapia muzyczno-ruchowa – inaczej terapia tańcem wykorzystująca taniec w grupie. Obejmuje taniec, ćwiczenia muzyczno-ruchowe, improwizacje ruchowe do wybranej muzyki. Wartości lecznicze tańca, które zdecydowały o jego coraz szerszym zastosowaniu w psychoterapii, to przede wszystkim: społeczny charakter tańca, różnorodność i atrakcyjność form tanecznych oraz możliwość oddziaływania na psychikę poprzez ruch, muzykę i kontakt psychiczny z ludźmi. Choreoterapia bardzo dobrze się sprawdza w pracy z pacjentami cierpiącymi na zaburzenia psychomotoryczne, zaburzenia psychiczne oraz trudności w kontaktach z ludźmi.

Na środku pomieszczenia stoi kukiełka z peruką, ubrana w czerwoną spódnicę marynarkę i szal z przewieszoną przez ramię tekturową gitarą. Przed i z boku postaci rozłożone są rekwizyty i akcesoria do zajęć choreograficzno - tanecznych i artystyczno – kabaretowych.

pokój wyciszeń

pokój wyposażony jest w wygodą kanapę z przyjemną narzutą, poduszkami oraz dywanem, miejsca siedzące przy stole, kwiaty, obrazy, pułki na książki. Miejsce jest ciche i przytulne, z zachowaniem funkcjonalności i stonowanej, wyciszającej kolorystyce. Atmosfera w pomieszczeniu sprzyja odpoczynkowi, możliwości zrelaksowania się i odprężenia po bardziej intensywnych zajęciach. Pomieszczenie jest tak zaprojektowane aby zapewniało możliwości bezpiecznego wyciszenia emocjonalnego oraz percepcji zmysłowej (wyciszenia bodźców słuchowy i ograniczenia nadmiaru bodźców wzrokowych), bardzo ważnych i częstych objawów osób ze spektrum autyzmu. Pokój wyciszeń dla zapewnienia bezpieczeństwa jest dodatkowo wyposażony w tzw. lustro weneckie, pomocne przy monitorowaniu wyciszającego się uczestnika i towarzyszącego mu terapeuty.  

Po lewej stronie pomieszczenia stoi kanapa, naprzeciw której znajduje się biurko z krzesłami oraz keyboard, nad kanapą znajduje się lustro weneckie, a nad nim wiszą półki. Na podłodze leży dywan.

pokój wyciszeń i indywidualnych porad specjalistycznych

pomieszczenie o powierzchni 12m2 przeznaczone relaksacji oraz indywidualnych spotkań ze specjalistami  poradnictwa psychologicznego, terapeutycznego, socjalnego. Z uwagi na podwójną funkcję jaką spełnia jest wyposażony w urządzenia służące do stymulacji polisensorycznej układu nerwowego: m.in.: lampy światłowodowe o różnych kształtach i kolorach, lustra, gry muzyczno-świetlne, panele interaktywne, emitujące światło, panele z żelem do chodzenia i zmieniające swoją strukturę wewnętrzną pod wpływem nacisku czy ciepła, klocki i zabawki z ruchomym wypełnieniem, klepsydry i pojemniki z kolorowym żelem, świece do aromaterapii.Wyposażenie obejmuje również biurko oraz krzesła w celu umożliwienia spotkań ze specjalistami i wypełnienia niezbędnych dokumentów.

Po prawej stronie stoi kanapa z poduszkami, obok której stoją i wiszą tablice świetlno-muzyczne, na ścianie po lewej stronie znajduje się tablica sucho-ścieralna, pod nią stoi biurko z fotelem. Na podłodze leży dywan.

W Zespole Wsparcia Środowiskowego Nr 3 prowadzone są także następujące treningi umiejętności funkcjonowania w życiu codziennym:

 1. Trening nauki higieny i dbałości o wygląd zewnętrzny,
 2. Trening umiejętności praktycznych,
 3. Trening umiejętności spędzania czasu wolnego,
 4. Trening umiejętności interpersonalnych  i rozwiązywania problemów,
 5. Trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi.

W ramach zajęć dodatkowych odbywają się zajęcia:

 1. Ludoterapia
 2. Filmoterapia
 3. Nauka pisania i czytania z treningiem pamięci
 4. Alternatywne metody komunikacji
 5. Biblioterapia
 6. Arteterapia z elementami stymulacji polisensorycznej
 7. Nauka o żywieniu
 8. Psychoterapia grupowa i indywidualna

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3

przy ul. Pocztowej 31-33 w Szczecinie jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla 25 pełnoletnich osób niepełnosprawnych intelektualnie, oraz osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, który świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych na poziomie obowiązującego standardu i indywidualnych potrzeb.

Czytaj dalej

Wiadomości