przejdź do głównego menu przejdź do treści

Mieszkanie Wspomagane

Mieszkanie wspomagane prowadzone jest przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczecinie przy ul. J.U. Niemcewicza 9/U5.
Opiekun Mieszkania Wspomaganego
Aneta Cząstkiewicz

INFORMACJE POD NR TEL: 577-911-428 (w godzinach 8:00-15:00 od pn. do pt.) tel./fax. 91 46 22 230

Mieszkanie wspomagane przeznacza się dla 6 pełnoletnich, niepełnosprawnych kobiet, które ze względu na trudną sytuację życiową spowodowaną np. kryzysem psychicznym lub innymi przewlekłymi zaburzeniami czynności psychicznych   potrzebują  wsparcia w funkcjonowaniu w życiu codziennym, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostki całodobowej opieki, w tym posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności z powodu choroby psychicznej. Ponadto Mieszkanie wspomagane jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspierającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu.

Do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu wspomaganym uprawnione są w szczególności osoby, które:

 1. mają ukończone 18 lat,
 2. w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy w środowisku rodzinnym i społecznym,
 3. są w podeszłym wieku lub przewlekle chore,
 4. leczą się psychiatrycznie,
 5. posiadają własne źródło dochodu, 
 6. mają szansę na usamodzielnienie (pozyskanie lokalu mieszkalnego umożliwiającego pobyt stały lub okresowy),
 7. zamieszkują na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Pomieszczenie kuchenne z meblami,stołem oraz pięcioma krzesłami.

Pokój dzienny z meblami.

Sypialnia z dwoma jednoosobowymi łóżkami.

Mieszkanie Wspomagane

 1. Mieszkanie Wspomagane przeznaczone dla 6 mężczyzn po kryzysach psychicznych oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, którzy ze względu na trudną sytuację życiową spowodowaną chorobą psychiczną, potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w życiu codziennym.

  Czytaj dalej

 2. Mieszkanie Wspomagane przeznacza się dla 5 pełnoletnich, niepełnosprawnych mężczyzn, którzy ze względu na trudną sytuację życiową spowodowaną np. kryzysem psychicznym lub innymi przewlekłymi zaburzeniami czynności psychicznych potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w życiu codziennym, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostki całodobowej opieki.

  Czytaj dalej

 3. Mieszkanie Wspomagane przeznacza się dla 6 pełnoletnich, niepełnosprawnych kobiet, które ze względu na trudną sytuację życiową spowodowaną np. kryzysem psychicznym lub innymi przewlekłymi zaburzeniami czynności psychicznych potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w życiu codziennym, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostki całodobowej opieki.

  Czytaj dalej

Wiadomości