Witamy na stronie internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
ul. Tartaczna 14
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
ul. J.U. Niemcewicza 9/U5
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
ul. Pocztowa 31-33
Dom-Klub GaleriaPod Fontanną
Dom-Klub Galeria
"Pod Fontanną"
al. Boh. Warszawy 27
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
Wspierane
ul. J.U. Niemcewicz 9/U5
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
Wspierane
"Za Życiem"
ul. J.U. Niemcewicz 9/U5
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
Wspierane
ul. J.U. Niemcewicz 9/U5

Mieszkanie Chronione Wspierane


Mieszkanie chronione wspierane prowadzone jest przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczecinie przy ul. J.U. Niemcewicza 9/U5.
Opiekun Mieszkania Chronionego Wspieranego
Ewa Żbikowska
e.zbikowska@sds.szczecin.pl
INFORMACJE POD NR TEL: 577-911-428 (w godzinach 8:00-15:00 od pn. do pt.) tel./fax. 91 46 22 230

Mieszkanie chronione wspierane przeznacza się dla 6 pełnoletnich, niepełnosprawnych kobiet, które ze względu na trudną sytuację życiową spowodowaną np. kryzysem psychicznym lub innymi przewlekłymi zaburzeniami czynności psychicznych   potrzebują  wsparcia w funkcjonowaniu w życiu codziennym, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostki całodobowej opieki, w tym posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności z powodu choroby psychicznej. Ponadto Mieszkanie chronione wspierane jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspierającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu.

Do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wspieranym uprawnione są w szczególności osoby, które:

1)    mają ukończone 18 lat,

2)    w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy w środowisku rodzinnym i społecznym,

3)    są w podeszłym wieku lub przewlekle chore,

4)    leczą się psychiatrycznie,

5)    posiadają własne źródło dochodu, 

6)    mają szansę na usamodzielnienie (pozyskanie lokalu mieszkalnego umożliwiającego pobyt stały lub okresowy),

7)    zamieszkują na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Pomieszczenie kuchenne z meblami,stołem oraz pięcioma krzesłami.

Pokój dzienny z meblami.

Sypialnia z dwoma jednoosobowymi łóżkami.


BIP jednostki
redakcja: K. Pokorska, grafika: A. Woliński