Witamy na stronie internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
ul. Tartaczna 14
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
ul. J.U. Niemcewicza 9/U5
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
ul. Pocztowa 31-33
Dom-Klub GaleriaPod Fontanną
Dom-Klub Galeria
"Pod Fontanną"
al. Boh. Warszawy 27
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
Wspierane
ul. J.U. Niemcewicz 9/U5
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
Wspierane
"Za Życiem"
ul. J.U. Niemcewicz 9/U5
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
Wspierane
ul. J.U. Niemcewicz 9/U5

Mieszkanie Chronione Wspierane "Za Życiem"


Mieszkanie chronione wspierane prowadzone jest przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczecinie przy ul. J.U. Niemcewicza 9/U5.
Opiekun Mieszkania Chronionego
Ewa Żbikowska
e.żbikowska@sds.szczecin.pl
INFORMACJE POD NR TEL: 577-911-428 (w godzinach 8:00-15:00 od pn. do pt.) tel./fax. 91 46 22 230
Mieszkanie chronione wspierane przeznacza się dla 5 pełnoletnich niepełnosprawnych mężczyzn, którzy ze względu na trudną sytuację życiową spowodowaną np. kryzysem psychicznym lub innymi przewlekłymi zaburzeniami czynności psychicznych potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w życiu codziennym, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostki całodobowej opieki, w tym posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności z powodu choroby psychicznej.
Zasady przyjęcia:
Osoby uprawnione do ubiegania się o pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym powinny spełniać niżej wymienione kryteria:

1. mają ukończone 18 lat,
2. są w podeszłym wieku lub przewlekle chore,
3. w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy w środowisku rodzinnym i społecznym,
4. leczą się psychiatrycznie,
5. posiadają własne źródło dochodu,
6. mają szansę na usamodzielnienie (pozyskanie lokalu mieszkalnego umożliwiającego pobyt stały lub okresowy),
7. zamieszkują na terenie Gminy Miasto Szczecin.
8. złożą wniosek o przyjęcie na pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym; dostarczą zaświadczenie lekarskie z rozpoznaniem choroby oraz o braku przeciwwskazań do zamieszkiwania w mieszkaniu chronionym wspieranym, posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności z powodu choroby psychicznej.
Skierowaniem do Mieszkania chronionego wspieranego jest decyzja administracyjna wydana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie. W decyzji o przyznaniu prawa pobytu w mieszkaniu chronionym wspieranym określa się w szczególności wysokość odpłatności, jaką ponosi mieszkaniec i sposób jej ponoszenia oraz okres pobytu w mieszkaniu chronionym.
Mieszkanie chronione wspierane jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspierającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu.
Wsparcie świadczone w mieszkaniu chronionym wspieranym nie stanowi zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób lub rodzin.

Sypialnia z trzema pojedyńczymi łóżkami.

Pomieszczenie kuchenne z meblami.

Pokó dzinny z telewizorm, stołem i krzesłami.


BIP jednostki
redakcja: K. Pokorska, grafika: A. Woliński