przejdź do głównego menu przejdź do treści

Mieszkanie Wspomagane "Za Życiem"

Mieszkanie wspomagane prowadzone jest przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczecinie przy ul. J.U. Niemcewicza 9/U5.
Opiekun Mieszkania Wspomaganego
Aneta Cząstkiewicz

INFORMACJE POD NR TEL: 577-911-428 (w godzinach 8:00-15:00 od pn. do pt.) tel./fax. 91 46 22 230

Mieszkanie wspomagane przeznacza się dla 5 pełnoletnich niepełnosprawnych mężczyzn, którzy ze względu na trudną sytuację życiową spowodowaną np. kryzysem psychicznym lub innymi przewlekłymi zaburzeniami czynności psychicznych potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w życiu codziennym, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostki całodobowej opieki, w tym posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności z powodu choroby psychicznej.

Zasady przyjęcia:

Osoby uprawnione do ubiegania się o pobyt w mieszkaniu wspomaganym powinny spełniać niżej wymienione kryteria:

 1. mają ukończone 18 lat,
 2. są w podeszłym wieku lub przewlekle chore,
 3. w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy w środowisku rodzinnym i społecznym,
 4. leczą się psychiatrycznie,
 5. posiadają własne źródło dochodu,
 6. mają szansę na usamodzielnienie (pozyskanie lokalu mieszkalnego umożliwiającego pobyt stały lub okresowy),
 7. zamieszkują na terenie Gminy Miasto Szczecin.
 8. złożą wniosek o przyjęcie na pobyt w mieszkaniu wspomaganym; dostarczą zaświadczenie lekarskie z rozpoznaniem choroby oraz o braku przeciwwskazań do zamieszkiwania w mieszkaniu wspomaganym, posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności z powodu choroby psychicznej.

Skierowaniem do Mieszkania wspomaganego jest decyzja administracyjna wydana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie. W decyzji o przyznaniu prawa pobytu w mieszkaniu wspomaganym określa się w szczególności wysokość odpłatności, jaką ponosi mieszkaniec i sposób jej ponoszenia oraz okres pobytu w mieszkaniu wspomaganym.
Mieszkanie wspomagane jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspierającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu.
Wsparcie świadczone w mieszkaniu wspomaganym nie stanowi zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób lub rodzin.
 

Sypialnia z trzema pojedyńczymi łóżkami.

Pomieszczenie kuchenne z meblami.

Pokó dzinny z telewizorm, stołem i krzesłami.

Mieszkanie Wspomagane

 1. Mieszkanie Wspomagane przeznaczone dla 6 mężczyzn po kryzysach psychicznych oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, którzy ze względu na trudną sytuację życiową spowodowaną chorobą psychiczną, potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w życiu codziennym.

  Czytaj dalej

 2. Mieszkanie Wspomagane przeznacza się dla 5 pełnoletnich, niepełnosprawnych mężczyzn, którzy ze względu na trudną sytuację życiową spowodowaną np. kryzysem psychicznym lub innymi przewlekłymi zaburzeniami czynności psychicznych potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w życiu codziennym, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostki całodobowej opieki.

  Czytaj dalej

 3. Mieszkanie Wspomagane przeznacza się dla 6 pełnoletnich, niepełnosprawnych kobiet, które ze względu na trudną sytuację życiową spowodowaną np. kryzysem psychicznym lub innymi przewlekłymi zaburzeniami czynności psychicznych potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w życiu codziennym, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostki całodobowej opieki.

  Czytaj dalej

Wiadomości