Witamy na stronie internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
ul. Tartaczna 14
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
ul. J.U. Niemcewicza 9/U5
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
ul. Pocztowa 31-33
Dom-Klub GaleriaPod Fontanną
Dom-Klub Galeria
"Pod Fontanną"
al. Boh. Warszawy 27
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
Wspierane
ul. J.U. Niemcewicz 9/U5
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
Wspierane
"Za Życiem"
ul. J.U. Niemcewicz 9/U5
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
Wspierane
ul. J.U. Niemcewicz 9/U5

Kierownictwo


Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy
Karolina Pokorska
k.pokorska@sds.szczecin.pl
Tel. Kom. 695-934-181 lub Tel. 91 45-54-320

Główny Księgowy
Barbara Kusiak
b.kusiak@sds.szczecin.pl
Tel.Kom. 786-250-980 lub 91 45-54-320

Podinspektor ds. obsługi administracyjno-płacowej
Bartosz Jędrasiak
b.jedrasiak@sds.szczecin.pl
sekretariat@sds.szczecin.pl
Tel.Kom.730-427-197 lub 91 45-54-320

Kierownik Zespołu Wsparcia Środowiskowego Nr 1
Magdalena Mikołajewicz
m.mikolajewicz@sds.szczecin.pl

ul. Tartaczna 14
70-893 Szczecin
Tel./fax. 91 46-22-230 wew. 23 lub 91 40-23- 933

Kierownik Zespołu Wsparcia Środowiskowego Nr 2
Anna Kołtuniewicz
a.koltuniewicz@sds.szczecin.pl
ul. J.U. Niemcewicza 9/U5
71-553 Szczecin
Tel. 91 455-43-20

p.o. Kierownik Zespołu Wsparcia Środowiskowego Nr 3

Ewa Bąkowska
e.bakowska@sds.szczecin.pl
ul. Pocztowa 31-33
70-360 Szczecin
tel./fax 91 829- 77- 60

Kierownik Domu Klubu Galerii „Pod Fontanną”
Paweł Lipa
p.lipa@sds.szczecin.pl
al. Boh. Warszawy 27
70-340 Szczecin
tel./fax 91 484- 99- 30


BIP jednostki
redakcja: K. Pokorska, grafika: A. Woliński