przejdź do głównego menu przejdź do treści

logo ŚDS: z lewej strony gryf na czerwonym tle, z prawej strony litery śds na granatowym tle

Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczecinie

Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczecinie przy ul. J.U.Niemcewicza 9/U5 jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób dorosłych po przebytym kryzysie psychicznym oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, który świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych na poziomie obowiązującego standardu i indywidualnych potrzeb.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczecinie funkcjonuje w oparciu o Uchwałę Nr XLI/1150/22 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 czerwca 2022 r. - link do strony innej jednostki, zmieniającą Uchwałę Nr XXIV/694/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie zmian w organizacji środowiskowych domów samopomocy w Szczecinie, oraz Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie stanowiącego Załącznik do uchwały Nr XLI/1150/22 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 czerwca 2022 r.

Nasze placówki

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1

ul. Tartaczna 14

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2

ul. J.U. Niemcewicza 9/U5

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3

ul. Pocztowa 31-33

Dom-Klub Galeria Pod Fontanną

al. Boh. Warszawy 27

Mieszkanie wspomagane dla mężczyzn po kryzysach psychicznych

ul. J.U. Niemcewicza 9/U5

Mieszkanie wspomagane dla niepełnosprawnych mężczyzn w kryzysie psychicznym

ul. J.U. Niemcewicza 9/U5

Mieszkanie wspomagane dla kobiet w kryzysie psychicznym

ul. J.U. Niemcewicza 9/U5