przejdź do głównego menu przejdź do treści

Aktualności Mieszkań Wspomaganych

Trening budżetowy.


Uczestnicy w sklepie.

Uczestnicy idą na zakupy.

W niedzielę handlową udaliśmy się na trening budżetowy, który jest niezmiernie ważny, zwłaszcza w okresie przedświątecznym. Nie często w naszym kalendarzu są niedziele handlowe, jednakże kiedy się takie pojawiają wykorzystujemy je aby pochodzić i rozeznać się w cenach a zarazem w kameralnym otoczeniu zrobić zakupy.

24.03.2024

Mieszkanie Wspomagane

  1. Mieszkanie Wspomagane przeznaczone dla 6 mężczyzn po kryzysach psychicznych oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, którzy ze względu na trudną sytuację życiową spowodowaną chorobą psychiczną, potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w życiu codziennym.

    Czytaj dalej

  2. Mieszkanie Wspomagane przeznacza się dla 5 pełnoletnich, niepełnosprawnych mężczyzn, którzy ze względu na trudną sytuację życiową spowodowaną np. kryzysem psychicznym lub innymi przewlekłymi zaburzeniami czynności psychicznych potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w życiu codziennym, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostki całodobowej opieki.

    Czytaj dalej

  3. Mieszkanie Wspomagane przeznacza się dla 6 pełnoletnich, niepełnosprawnych kobiet, które ze względu na trudną sytuację życiową spowodowaną np. kryzysem psychicznym lub innymi przewlekłymi zaburzeniami czynności psychicznych potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w życiu codziennym, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostki całodobowej opieki.

    Czytaj dalej

Wiadomości