Witamy na stronie internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
ul. Tartaczna 14
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
ul. J.U. Niemcewicza 9/U5
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
ul. Pocztowa 31-33
Dom-Klub GaleriaPod Fontanną
Dom-Klub Galeria
"Pod Fontanną"
al. Boh. Warszawy 27
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
Wspierane
ul. J.U. Niemcewicz 9/U5
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
Wspierane
"Za Życiem"
ul. J.U. Niemcewicz 9/U5
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
Wspierane
ul. J.U. Niemcewicz 9/U5

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1


Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1 przy ul. Tartacznej 14 jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla 40 pełnoletnich osób przewlekle psychicznie chorych, osób wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych oraz osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, który świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych na poziomie obowiązującego standardu i indywidualnych potrzeb.
W ZWŚ 1 realizowane są różne formy terapii i rehabilitacji, które mają na celu przywrócenie jednostce jak największej w miarę możliwości sprawności psychofizycznej, kształtowanie samodzielności, rozumianej jako zdolności do samoobsługi i wykonywania prostych czynności dnia codziennego.
Różnorodność treści, form i metod ma stymulować do samodzielnej i twórczej aktywności uczestników przy wykorzystaniu ich wszelkich zdolności oraz potencjalnych możliwości i zainteresowań.                              
W zajęciach terapeutycznych biorą udział wszyscy uczestnicy. Uczestnictwo w nich jest treningiem umiejętności społecznych i zawodowych. Pozwala utrzymać na stałym poziomie zdolności do wykonywania czynności dnia codziennego, uczy samodzielności i rozwija indywidualne zdolności.

Zajęcia prowadzone są zgodnie z programem przygotowanym przez  poszczególnych pracowników i obejmują  terapię:

pracownia kulinarna- Tutaj uczestnicy pod czujnym okiem terapeuty zdobywają praktyczną wiedzę na temat żywienia, przygotowywania różnorodnych posiłków oraz potraw na specjalne okazje i imprezy okolicznościowe. Ponadto uczestnicy zdobywają wiedzę na temat bezpiecznego posługiwania się sprzętem gospodarstwa domowego i estetycznego nakrywania do stołu. W ramach Pracowni kulinarnej prowadzony jest także trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi, mający na celu kształtowanie umiejętności racjonalnego wydawania pieniędzy i dokonywania zakupów.

miejsce kuchenne z jadalnią, w której znajduje się stół wraz z krzesłami.

pracownia komputerowa- Uczestnicy pracowni komputerowej uczą się podstawowych zasad posługiwania się komputerem, wykonywania prostych prac komputerowych takich jak przepisywanie prostych tekstów, tworzenie kartek okolicznościowych, dyplomów, wizytówek.
Nabywają także umiejętności związane z wyszukiwaniem  różnych tekstów i  informacji w przeglądarce internetowej. W Pracowni tej odbywa się także trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny (kącik piękności) oraz trening nauki higieny, mające na celu wyrobienie nawyków systematycznego dbania o higienę osobistą i otoczenia.

Sala terapeutyczna z trzema stanowiskami komputerowymi i sprzętem peryferyjnym oraz stanowisko pracy terapeuty


pracownia sportowa-W sali sportowej odbywają się zajęcia mające na celu podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczestników. Oprócz ćwiczeń ogólnousprawniających i relaksacyjnych odbywają się tutaj również zajęcia z choreoterapii. Uczestnicy ZWŚ 1 mają również możliwość przygotowywania się i uczestniczenia do różnego rodzaju zawodów sportowych organizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne Domu i inne zaprzyjaźnione placówki.

 

Miejsce prowadzenia ćwiczeń ogólnousprawniających, w którym znajduje się sprzęt sportowy

pracownia plastyczna- Na zajęciach w pracowni plastycznej uczestnicy mają możliwość pobudzania wyobraźni twórczej. Dzięki zajęciom zapoznają się z podstawowymi technikami plastycznymi. Różnorodność technik i materiałów proponowanych uczestnikom pozwala rozwijanie indywidualnych uzdolnień i talentów. W Pracowni tej odbywają się także zajęcia z ceramiki, dzięki którym uczestnicy nabywają umiejętności tworzenia swoich prac z różnych materiałów.

 

Stół roboczy wraz z dziewięcioma drewnianymi krzesłami oraz stanowisko pracy dla terapeuty . Na regałach znajdują się ozdoby drewniane

biblioteka- Jest miejscem, gdzie każdy z uczestników może poczytać w ciszy i w spokoju wybrane z licznego zbioru książki, ulubione czasopisma  a także codzienną prasę. To tutaj odbywają się zajęcia z zakresu biblioterapii, treningu pamięci, ludoterapii a także lekcje języka niemieckiego na wesoło. W ramach rozwijania koordynacji wzrokowo-ruchowej i rozwoju kreatywności uczestnicy mają także możliwość udziału w występach sekcji artystyczno-kabaretowej działającej w naszym Ośrodku.


Miejsce biblioteczne, w którym znajdują się cztery fotele, stolik oraz regał z książkami

świetlica- Na świetlicy organizowane są wszelkiego rodzaju imprezy okolicznościowe, spotkania, zebrania, szkolenia, warsztaty.  Tutaj także odbywają się zajęcia z psychoterapii oraz  muzykoterapii. Nasi uczestnicy w ramach relaksu mogą także uczestniczyć w proponowanych przez terapeutów lub uczestników seansach filmowych. Mają tutaj miejsce także spotkania w ramach zajęć dodatkowych z treningu lekowego prowadzonego przez pielęgniarkę.

Duża sala z czterema stołami i krzesłami oraz sprzętem RTV, na ścianie  dwa duże obrazy

pracownia stolarsko-warsztatowa, pracownia witrażu- W pracowni tej uczestnicy  mają możliwość wykonywania drobnych prac z drewna. Poznają także  różne metody obróbki drewna, posługiwania się narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem a także wykonywania drobnych  napraw. W pracowni raz w tygodniu odbywają się zajęcia, podczas których wykonywane są niebywale piękne i efektowne witraże.

Stół do pracy witrażu, biurko obok szafa , na ścianie prace z drewna i na szkle

pracownia krawiecko - dziewiarska- Uczestnicy pracowni uczą się posługiwać przyborami do kroju, szycia  a także haftu. Zdobywają wiedzę praktyczną na temat technik szycia na maszynie, poznają ściegi podstawowe wykonując drobne naprawy i poprawki krawieckie. Uczestnicy nabywają umiejętności praktycznych, które niezbędne są do życia codziennego. W ramach tej pracowni odbywają się także zajęcia dodatkowe z nauki pisania i czytania

konsultacje psychologiczne- W Zespole Wsparcia Środowiskowego Nr 1 przy ul. Tartacznej 14 w Szczecinie uczestnicy, ich rodziny i opiekunowie mogą także skorzystać z porad psychologa. W trakcie spotkań indywidualnych i grupowych uczestnicy nabywają umiejętności poprawnego funkcjonowania w środowisku rodzinnym, lokalnym i społecznym. Mają możliwość przeprowadzania treningu umiejętności społecznych i interpersonalnych w tym: treningu umiejętności prowadzenia rozmowy a także trening rozwiązywania sytuacji trudnych. Zajęcia z psychologiem to również wsparcie edukacyjno – terapeutyczne, pomoc w problemach opiekuńczo – wychowawczych, przeciwdziałanie i rozwiązywanie konfliktów wśród uczestników oraz psychoedukacja.

konsultacje pracownika socjalnego- Wśród pracowników zespołu wspierająco –aktywizującego istotną rolę odgrywa także pracownik socjalny, który niesie pomoc osobom znajdującym się w różnych sytuacjach życiowych  w szczególności z  problemami finansowymi, psychicznymi, emocjonalnymi czy duchowymi. Integruje działania wokół rodziny oraz jej środowiska społecznego i lokalnego. Przyczynia się do wzmacniania zdolności uczestników do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów oraz aktywizuje zawodowo i społecznie.

muzykoterapia- W ramach prowadzonych usług terapeutycznych w Zespole Wsparcia Środowiskowego Nr 1 uczestnicy mają możliwość korzystania z terapii zajęciowej w ramach muzykoterapii, której głównym celem jest m.in. wprowadzenie w pogodny nastrój oraz umożliwienie rozładowania napięcia


 


BIP jednostki
redakcja: K. Pokorska, grafika: A. Woliński