Witamy na stronie internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
ul. Tartaczna 14
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
ul. J.U. Niemcewicza 9/U5
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
ul. Pocztowa 31-33
Dom-Klub GaleriaPod Fontanną
Dom-Klub Galeria
"Pod Fontanną"
al. Boh. Warszawy 27
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
Wspierane
ul. Tartaczna 14
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
Wspierane
"Za Życiem"
ul. Tartaczna 14
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
Wspierane
ul. Tartaczna 14

Zasady przyjęcia


Osoby ubiegające się o skierowanie na pobyt dzienny do Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie przy ul. Tartacznej 14 powinny złożyć w Miejskim Ośrodku  Pomocy Rodzinie w Szczecinie:
• wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie z określeniem: 
typu  A i C-  dla osób przewlekle psychicznie chorych, osób wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych oraz osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi lub
typu B - dla osób niepełnosprawnych intelektualnie,
• zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych,
• zaświadczenie od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją
o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,
• orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada,

Decyzja o skierowaniu do ww. Domu zostanie wydana po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w miejscu zamieszkania oraz złożeniu ww. dokumentów.

Pobyt w placówce jest bezpłatny.
 


BIP jednostki
redakcja: K. Pokorska, grafika: A. Woliński