Witamy na stronie internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
ul. Tartaczna 14
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
ul. J.U. Niemcewicza 9/U5
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
ul. Pocztowa 31-33
Dom-Klub GaleriaPod Fontanną
Dom-Klub Galeria
"Pod Fontanną"
al. Boh. Warszawy 27
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
Wspierane
ul. J.U. Niemcewicz 9/U5
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
Wspierane
"Za Życiem"
ul. J.U. Niemcewicz 9/U5
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
Wspierane
ul. J.U. Niemcewicz 9/U5

Zasady przyjęcia


Osoby ubiegające się o skierowanie na pobyt dzienny do Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie przy ul. J.U. Niemcewicza 9/U5 powinny złożyć w Miejskim Ośrodku  Pomocy Rodzinie w Szczecinie:
• wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie z określeniem: 
typu  A i C-  dla osób przewlekle psychicznie chorych, osób wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych oraz osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi lub
typu B - dla osób niepełnosprawnych intelektualnie,
• zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych,
• zaświadczenie od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją
o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,
• orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada,

Decyzja o skierowaniu do ww. Domu zostanie wydana po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w miejscu zamieszkania oraz złożeniu ww. dokumentów.

Pobyt w placówce jest bezpłatny.
 


BIP jednostki
redakcja: K. Pokorska, grafika: A. Woliński