Witamy na stronie internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
ul. Tartaczna 14
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
ul. J.U. Niemcewicza 9/U5
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
ul. Pocztowa 31-33
Dom-Klub GaleriaPod Fontanną
Dom-Klub Galeria
"Pod Fontanną"
al. Boh. Warszawy 27
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
Wspierane
ul. J.U. Niemcewicz 9/U5
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
Wspierane
"Za Życiem"
ul. J.U. Niemcewicz 9/U5
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
Wspierane
ul. J.U. Niemcewicz 9/U5

Aktualności Mieszkań Chronionych Wspieranych w 2021 roku

KARTY PRACY.


Mężczyzna siedzący przy stoliku,  rozwiązujący ćwiczenia.

Mieszkańcy mieszkań chronionych wspieranych nie zapominają o ćwiczeniach i zadaniach przekazanych im przez pracowników  komórek organizacyjnych ŚDS.  Ćwiczą pamięć, rozwiązują zadania, ćwiczenia, rebusy i krzyżówki przy wsparciu opiekuna mieszkania chronionego wspieranego/terapeuty. Bardzo chętnie rozwiązują przekazane karty pracy.

04.01.2021

BIP jednostki
redakcja: K. Pokorska, grafika: A. Woliński