Witamy na stronie internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
ul. Tartaczna 14
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
ul. J.U. Niemcewicza 9/U5
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
ul. Pocztowa 31-33
Dom-Klub GaleriaPod Fontanną
Dom-Klub Galeria
"Pod Fontanną"
al. Boh. Warszawy 27
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
Wspierane
ul. J.U. Niemcewicz 9/U5
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
Wspierane
"Za Życiem"
ul. J.U. Niemcewicz 9/U5
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
Wspierane
ul. J.U. Niemcewicz 9/U5

Aktualności Mieszkania Chronionego w roku 2019

TURNIEJ LOTEK W ZWŚ 2.


 

W dniu 17 maja 2019 roku mieszkańcy mieszkania chronionego wspieranego wzięli udział w IX Międzyośrodkowym Turnieju Rzutu Lotką zorganizowanym w Zespole Wsparcia Środowiskowego Nr 2 w Szczecinie.
Mieszkańcy walczyli dzielnie z dużym oddaniem i zaangażowaniem.

17.05.2019

BIP jednostki
redakcja: K. Pokorska, grafika: A. Woliński