Witamy na stronie internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
ul. Tartaczna 14
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
ul. J.U. Niemcewicza 9/U5
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
ul. Pocztowa 31-33
Dom-Klub GaleriaPod Fontanną
Dom-Klub Galeria
"Pod Fontanną"
al. Boh. Warszawy 27
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
Wspierane
ul. J.U. Niemcewicz 9/U5
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
Wspierane
"Za Życiem"
ul. J.U. Niemcewicz 9/U5
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
Wspierane
ul. J.U. Niemcewicz 9/U5

Aktualności Mieszkania Chronionego w roku 2019

ENKAUSTYKA .


 

 

 

 

W dniu 25 czerwca 2019 roku w Zespole Wsparcia Środowiskowego Nr 1 w Szczecinie mieszkańcy mieszkania chronionego wspieranego wzięli udział w warsztatach enkaustyki poprowadzonych przez Panią Magdalenę.
Panowie bardzo się starali stworzyć  niepowtarzalne prace, z których można wyczytać różnorodne kształty.

25.06.2019

BIP jednostki
redakcja: K. Pokorska, grafika: A. Woliński