Witamy na stronie internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
ul. Tartaczna 14
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
ul. J.U. Niemcewicza 9/U5
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
ul. Pocztowa 31-33
Dom-Klub GaleriaPod Fontanną
Dom-Klub Galeria
"Pod Fontanną"
al. Boh. Warszawy 27
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
Wspierane
ul. J.U. Niemcewicz 9/U5
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
Wspierane
"Za Życiem"
ul. J.U. Niemcewicz 9/U5
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
Wspierane
ul. J.U. Niemcewicz 9/U5

Aktualności Mieszkania Chronionego w roku 2019

DPS BRONIEWSKIEGO.


W dniu 30 stycznia mieszkańcy mieszkania chronionego wspieranego wraz z uczestnikami Zespołu Wsparcia Środowiskowego nr 1
mieszczącego się przy ul. Tartacznej 14 w Szczecinie wzięli udział w Zabawie Karnawałowej zorganizowanej w Domu Pomocy Społecznej
przy ul. Broniewskiego 4-6  w Szczecinie. Zabawa przebiegała w bardzo miłej i wesołej atmosferze. Dziękujemy za mile spędzony czas.

30.01.2019

BIP jednostki
redakcja: K. Pokorska, grafika: A. Woliński