Witamy na stronie internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
ul. Tartaczna 14
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
ul. J.U. Niemcewicza 9/U5
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
ul. Pocztowa 31-33
Dom-Klub GaleriaPod Fontanną
Dom-Klub Galeria
"Pod Fontanną"
al. Boh. Warszawy 27
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
Wspierane
ul. J.U. Niemcewicz 9/U5
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
Wspierane
"Za Życiem"
ul. J.U. Niemcewicz 9/U5
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
Wspierane
ul. J.U. Niemcewicz 9/U5

Aktualności Mieszkania Chronionego w roku 2014

SPOTKANIE POETYCKO- LITERACKIE.


Dnia 19 września 2014 r. mieszkańcy mieszkania chronionego wzięli udział w spotkaniu poetycko- literackim, które odbyło się w ZWŚ 2 przy ul. J.U.
Niemcewicza 9/u5 w ramach obchodów dnia solidarności osób chorujących na schizofrenię. 
Mieszkańcy  oraz uczestnicy ZWŚ 2 recytowali wiersze swojego autorstwa  oraz wiersze kolegów i koleżanek którzy odeszli.
Podczas tego spotkania panowała bardzo szczególna atmosfera pełna zadumy i wzruszenia. 
Następnie autorzy swoich wierszy opowiadali jak zaczęła się ich historia z poezją. Po recytacji odbył się słodki poczęstunek.

19.09.2014

BIP jednostki
redakcja: K. Pokorska, grafika: A. Woliński