Witamy na stronie internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
ul. Tartaczna 14
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
ul. J.U. Niemcewicza 9/U5
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
ul. Pocztowa 31-33
Dom-Klub GaleriaPod Fontanną
Dom-Klub Galeria
"Pod Fontanną"
al. Boh. Warszawy 27
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
Wspierane
ul. J.U. Niemcewicz 9/U5
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
Wspierane
"Za Życiem"
ul. J.U. Niemcewicz 9/U5
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
Wspierane
ul. J.U. Niemcewicz 9/U5

Aktualności Mieszkania Chronionego w roku 2014

KONKURS HISTORYCZNY.


Dnia 27 marca 2014 r. w Zespole Wsparcia Środowiskowego nr 2, odbył się  pierwszy międzyośrodkowy  konkurs historyczny dotyczący „Mitologii greckiej”.  Mieszkanie chronione reprezentował Pan Leon i Pan Marcin. Poziom przygotowania uczestników był niezwykle wysoki. Mieszkańcy mieszkania chronionego zajęli III  miejsce, zdobyli statuetkę  hełmu żołnierza greckiego, który symbolizuje uczciwą walkę do końca.
Wszystkim uczestnikom dziękuję za udział w konkursie. Serdeczne podziękowania składam terapeutom za zaangażowanie w przygotowywanie  uczestników do konkursu

27.03.2014

BIP jednostki
redakcja: K. Pokorska, grafika: A. Woliński