Witamy na stronie internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
ul. Tartaczna 14
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
ul. J.U. Niemcewicza 9/U5
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
ul. Pocztowa 31-33
Dom-Klub GaleriaPod Fontanną
Dom-Klub Galeria
"Pod Fontanną"
al. Boh. Warszawy 27
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
Wspierane
ul. J.U. Niemcewicz 9/U5
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
Wspierane
"Za Życiem"
ul. J.U. Niemcewicz 9/U5
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
Wspierane
ul. J.U. Niemcewicz 9/U5

Aktualności Mieszkania Chronionego w roku 2014

ZABAWA- OSTATKI W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. BRONIEWSKIEGO 4/6


Dnia 4 marca 2014r. byliśmy na zabawie – ostatkach w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego.  Gospodarze przywitali nas bardzo serdecznie. Zaczęliśmy od zabawy integracyjnej
a później to się  działo ……  konkursy taneczne, karaoke i oczywiście swobodny taniec.  Miło było spotkać się z dawno nie widzianymi  znajomymi . ..Zabawę uważamy za bardzo udaną. Na pamiątkę zrobiliśmy wspólne przyjacielskie zdjęcie z mieszkańcami  Domu.  Dziękujemy za zaproszenie
i pozdrawiamy serdecznie.

04.03.2014

BIP jednostki
redakcja: K. Pokorska, grafika: A. Woliński