Witamy na stronie internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
ul. Tartaczna 14
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
ul. J.U. Niemcewicza 9/U5
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
ul. Pocztowa 31-33
Dom-Klub GaleriaPod Fontanną
Dom-Klub Galeria
"Pod Fontanną"
al. Boh. Warszawy 27
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
Wspierane
ul. J.U. Niemcewicz 9/U5
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
Wspierane
"Za Życiem"
ul. J.U. Niemcewicz 9/U5
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
Wspierane
ul. J.U. Niemcewicz 9/U5

Projekty


Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021

Gmina Miasto Szczecin realizuje zadania w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego oraz budżetu Gminy Miasto Szczecin.

Cel programu

Wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/ orzeczeniem równoważnym poprzez:

·         czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki,

·         udzielenie pomocy psychologicznej i terapeutycznej,

·         zapewnienie specjalistycznego poradnictwa w zakresie różnych aspektów życia osoby z niepełnosprawnością.

Formy realizacji programu

czasowy, dzienny pobyt osoby z niepełnosprawnością poza miejscem zamieszkania w jednostce realizującej zadanie,   

·         specjalistyczne poradnictwo psychologiczne lub terapeutyczne dla członków rodzin lub opiekunów,

·         specjalistyczne poradnictwo w zakresie pielęgnacji, prowadzenia rehabilitacji
w warunkach domowych, profilaktyki zdrowotnej, psychologicznych i społecznych aspektów życia osób z niepełnosprawnością dla członków rodzin lub opiekunów.

Adresaci programu

Członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności/ orzeczenie równoważne, zamieszkali na terenie Szczecina.

Realizatorzy programu

·         Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Tartaczna 14, 70-893 Szczecin

·         Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin

Finansowanie programu

Program pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego w wysokości 35 871,86 zł oraz środków Gminy Szczecin w wysokości 2 500,00 zł.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za tę usługę.

Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa w programie można uzyskać u realizatorów programu

·         Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Tartaczna 14, 70-893 Szczecin
tel. 91 46 22 230  e-mail: sekretariat@sds.szczecin.plwww.sds.szczecin.pl

·         Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin
tel. 91 48 57 601, e-mail: sekretariat@mopr.szczecin.pl, www.mopr.szczecin.pl


 


BIP jednostki
redakcja: K. Pokorska, grafika: A. Woliński