Witamy na stronie internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
ul. Tartaczna 14
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
ul. J.U. Niemcewicza 9/U5
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
ul. Pocztowa 31-33
Dom-Klub GaleriaPod Fontanną
Dom-Klub Galeria
"Pod Fontanną"
al. Boh. Warszawy 27
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
Wspierane
ul. J.U. Niemcewicz 9/U5
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
Wspierane
"Za Życiem"
ul. J.U. Niemcewicz 9/U5
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
Wspierane
ul. J.U. Niemcewicz 9/U5

Aktualności Dom-Klubu Galerii "Pod Fontanną" w roku 2019

STUDENCI PUM .


:Grupa ludzi podczas przebywająca na świeżym powietrzu podczas warsztatów „Capoeira”.

Dnia 13 czerwca 2019 r. odbyły się ostatnie w tym roku akademickim zajęcia edukacyjne ze studentami Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
Cyklicznie odbywające się warsztaty były okazją do pogłębienia wiedzy
z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia. Serdecznie dziękujemy Pani Paulinie za współpracę, której owocem jest podniesienie świadomości
zdrowotnej społeczności Domu Klubu Galerii „Pod Fontanną”.

13.06.2019

BIP jednostki
redakcja: K. Pokorska, grafika: A. Woliński