Witamy na stronie internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
ul. Tartaczna 14
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
ul. J.U. Niemcewicza 9/U5
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
ul. Pocztowa 31-33
Dom-Klub GaleriaPod Fontanną
Dom-Klub Galeria
"Pod Fontanną"
al. Boh. Warszawy 27
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
Wspierane
ul. J.U. Niemcewicz 9/U5
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
Wspierane
"Za Życiem"
ul. J.U. Niemcewicz 9/U5
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
Wspierane
ul. J.U. Niemcewicz 9/U5

Aktualności Zespołu Wsparcia Środowiskowego Nr 2 w roku 2018

SZKOLENIA DLA UCZESTNIKÓW.


Nasi uczestnicy wzięli czynny udział w działaniach prowadzonych w ramach Projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie
pn. „Aktywna integracja w Szczecinie” uczestnicząc w dwutygodniowym (26.11-09.12.2018 r.) wyjeździe, w którym mieliśmy możliwość skorzystania z zajęć w zakresie arteterapii, muzykoterapii oraz spotkań z psychologiem.
Zajęcia były bardzo ciekawe tym bardziej, że miejscem docelowym był Gdańsk oraz zwiedzanie jego okolic.

09.12.2018

BIP jednostki
redakcja: K. Pokorska, grafika: A. Woliński