Witamy na stronie internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
ul. Tartaczna 14
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
ul. J.U. Niemcewicza 9/U5
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
ul. Pocztowa 31-33
Dom-Klub GaleriaPod Fontanną
Dom-Klub Galeria
"Pod Fontanną"
al. Boh. Warszawy 27
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
ul. Tartaczna 14
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
"Za Życiem"
ul. Tartaczna 14

Aktualności Mieszkania Chronionego w roku 2018

DZIEŃ ZDROWIA PSYCHICZNEGO.


W dniu 10 października 2018 roku mieszkańcy mieszkania chronionego wspieranego wzięli udział w obchodach Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego zorganizowanego
przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczecinie. Obchody odbyły się w Auli Zespołu Szkół nr 8  przy ul. 3 Maja 1 a w Szczecinie w ramach projektu  MRPiPS  pod hasłem:
„ Przestrzeń aktywnej integracji”. W obchodach wzięło udział wielu ciekawych ludzi oraz zaproszonych gości. Mieszkańcy spędzili czas na rozmowach, integracji i wspólnej zabawie.

10.10.2018

BIP jednostki
redakcja: K. Pokorska, grafika: A. Woliński