Witamy na stronie internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
ul. Tartaczna 14
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
ul. J.U. Niemcewicza 9/U5
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
ul. Pocztowa 31-33
Dom-Klub GaleriaPod Fontanną
Dom-Klub Galeria
"Pod Fontanną"
al. Boh. Warszawy 27
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
ul. Tartaczna 14
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
"Za Życiem"
ul. Tartaczna 14

Mieszkanie chronione


Mieszkanie chronione wspierane prowadzone jest przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczecinie przy ul. Tartacznej 14.
Opiekun Mieszkania Chronionego
Ewa Bąkowska
e.bakowska@sds.szczecin.pl
INFORMACJE POD NR TEL:  667-060-766 (w godzinach 8:00-15:00 od pn. do pt.) tel./fax. 91 46 22 230

Mieszkanie chronione jest przeznaczone dla mężczyzn po  kryzysach psychicznych oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, którzy ze względu na trudną sytuację życiową spowodowaną chorobą psychiczną, potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w życiu codziennym.
Celem pobytu w mieszkaniu chronionym wspieranym jest usamodzielnienie życiowe mieszkańców w drodze prowadzenia programów terapeutycznych w zakresie wykonywania czynności dnia codziennego metodą treningów terapeutycznych:
-czystości i higieny osobistej,
-prowadzenia gospodarstwa domowego (zakupy, przygotowanie posiłków, sprzątanie, pranie, prasowanie i inne),
-gospodarowania budżetem,
-nabywania umiejętności społecznych (dbanie o własne sprawy i interesy, ABC dobrego zachowania i współżycia z innymi, nabycia umiejętności samodzielnego rozwiązywania trudności życiowych, emocjonalnych, rodzinnych, ),
-efektywnego zagospodarowania i spędzania czasu wolnego (uczestnictwo w imprezach kulturalno-rozrywkowych, kino, kawiarnia, restauracja, wyjazdy rekreacyjne i turystyczne, utrzymywanie kontaktów towarzyskich i rodzinnych, rozwijanie własnych zainteresowań i hobby).  
Terapia odbywa się zgodnie z Indywidualnym Programem Usamodzielniania/Wspierania zawierającym wskazania, które dziedziny życia oraz umiejętności należy wspierać i usprawniać.


BIP jednostki
redakcja: K. Pokorska, grafika: A. Woliński