Witamy na stronie internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
ul. Tartaczna 14
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
ul. J.U. Niemcewicza 9/U5
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
ul. Pocztowa 31-33
Dom-Klub GaleriaPod Fontanną
Dom-Klub Galeria
"Pod Fontanną"
al. Boh. Warszawy 27
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
ul. Tartaczna 14

Mieszkanie chronione


Mieszkanie chronione wspierane prowadzone jest przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczecinie przy ul. Tartacznej 14.
Opiekun Mieszkania Chronionego
Ewa Bąkowska
e.bakowska@sds.szczecin.pl
INFORMACJE POD NR TEL:  667-060-766 (w godzinach 8:00-15:00 od pn. do pt.) tel./fax. 91 46 22 230

Mieszkanie chronione jest przeznaczone dla mężczyzn po  kryzysach psychicznych oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, którzy ze względu na trudną sytuację życiową spowodowaną chorobą psychiczną, potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w życiu codziennym.
Celem pobytu w mieszkaniu chronionym wspieranym jest usamodzielnienie życiowe mieszkańców w drodze prowadzenia programów terapeutycznych w zakresie wykonywania czynności dnia codziennego metodą treningów terapeutycznych:
-czystości i higieny osobistej,
-prowadzenia gospodarstwa domowego (zakupy, przygotowanie posiłków, sprzątanie, pranie, prasowanie i inne),
-gospodarowania budżetem,
-nabywania umiejętności społecznych (dbanie o własne sprawy i interesy, ABC dobrego zachowania i współżycia z innymi, nabycia umiejętności samodzielnego rozwiązywania trudności życiowych, emocjonalnych, rodzinnych, ),
-efektywnego zagospodarowania i spędzania czasu wolnego (uczestnictwo w imprezach kulturalno-rozrywkowych, kino, kawiarnia, restauracja, wyjazdy rekreacyjne i turystyczne, utrzymywanie kontaktów towarzyskich i rodzinnych, rozwijanie własnych zainteresowań i hobby).  
Terapia odbywa się zgodnie z Indywidualnym Programem Usamodzielniania/Wspierania zawierającym wskazania, które dziedziny życia oraz umiejętności należy wspierać i usprawniać.


BIP jednostki
redakcja: K. Pokorska, grafika: A. Woliński