Witamy na stronie internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
ul. Tartaczna 14
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
ul. J.U. Niemcewicza 9/U5
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
ul. Pocztowa 31-33
Dom-Klub GaleriaPod Fontanną
Dom-Klub Galeria
"Pod Fontanną"
al. Boh. Warszawy 27
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
ul. Tartaczna 14
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
"Za Życiem"
ul. Tartaczna 14

Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczecinie przy ul. Tartacznej 14 jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób dorosłych po przebytym kryzysie psychicznym oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, który świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych na poziomie obowiązującego standardu i indywidualnych potrzeb.

Na mocy uchwały Nr XXIV/694/12 Rady Miasta Szczecin, z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie zmian w organizacji środowiskowych domów samopomocy w Szczecinie oraz Statutu stanowiącego Załącznik Nr 1 do uchwały z dniem 01 marca 2013 roku powstała nowa jednostka budżetowa Gminy Miasta Szczecin pn. Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczecinie. Funkcjonujące dotychczas w strukturach Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wł. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie oraz w strukturach Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie środowiskowe domy samopomocy zostały połączone w jedną jednostkę organizacyjną miasta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 BIP jednostki
redakcja: K. Pokorska, grafika: A. Woliński