Witamy na stronie internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
ul. Tartaczna 14
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
ul. J.U. Niemcewicza 9/U5
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
ul. Pocztowa 31-33
Dom-Klub GaleriaPod Fontanną
Dom-Klub Galeria
"Pod Fontanną"
al. Boh. Warszawy 27
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
ul. Tartaczna 14

Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczecinie przy ul. Tartacznej 14  jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób dorosłych po przebytym kryzysie psychicznym oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, który świadczy usługi w ramach indywidualnych   lub  zespołowych   treningów  samoobsługi i treningów umiejętności społecznych na poziomie obowiązującego standardu i indywidualnych potrzeb.
Na mocy uchwały Nr   XXIV/694/12  Rady   Miasta   Szczecin, z   dnia 26 listopada 2012  roku w sprawie zmian w organizacji środowiskowych domów samopomocy w Szczecinie oraz Statutu stanowiącego Załącznik Nr 1 do uchwały z  dniem 01 marca 2013 roku powstała nowa jednostka budżetowa Gminy Miasta Szczecin pn. Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczecinie. Funkcjonujące dotychczas w strukturach Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wł. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie oraz w strukturach Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie środowiskowe domy samopomocy zostały połączone w jedną jednostkę organizacyjną miasta. 

  

 

 

 

 

 

 

facebook


BIP jednostki
redakcja: K. Pokorska, grafika: A. Woliński