Witamy na stronie internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
ul. Tartaczna 14
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
ul. J.U. Niemcewicza 9/U5
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
ul. Pocztowa 31-33
Dom-Klub GaleriaPod Fontanną
Dom-Klub Galeria
"Pod Fontanną"
al. Boh. Warszawy 27
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
ul. Tartaczna 14
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
"Za Życiem"
ul. Tartaczna 14

Aktualności Mieszkania Chronionego w roku 2018

WERISAŻ MAGDALENY MAKSYMOWICZ.


W dniu 06 września 2018 roku mieszkańcy mieszkania chronionego wspieranego  wraz z uczestnikami Zespołu Wsparcia Środowiskowego nr 1 w Szczecinie wzięli udział w wernisażu
  Pani Magdaleny Maksymowicz pod tytułem: „Nakreślone Uczuciem” zorganizowanym przez Dom Klub Galerię „Pod Fontanną”.
Prace jakie mogliśmy podziwiać powstawały w technice zwanej enkaustyką.
Wykonywane żelazkiem i kredkami świecowymi przeniosły nas w świat uczuć i pragnień autorki.

06.09.2018

BIP jednostki
redakcja: K. Pokorska, grafika: A. Woliński