Witamy na stronie internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
ul. Tartaczna 14
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
ul. J.U. Niemcewicza 9/U5
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
ul. Pocztowa 31-33
Dom-Klub GaleriaPod Fontanną
Dom-Klub Galeria
"Pod Fontanną"
al. Boh. Warszawy 27
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
ul. Tartaczna 14
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
"Za Życiem"
ul. Tartaczna 14

Aktualności Mieszkania Chronionego w roku 2017

STUDENCI.


W dniu 1 lipca 2017 roku mieszkańcy mieszkania chronionego gościli studentki II roku specjalizacji  - praca socjalna z osobami starszymi
Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusz Korczaka w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Szczecinie mieszczącej się przy pl. Kilińskiego 3.
Studentkom towarzyszyła Pani Barbara Masna  Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie. 
Celem spotkania było zapoznanie  ze specyfiką i charakterem funkcjonowania mieszkania chronionego dla osób po kryzysach psychicznych.
Spotkanie upłynęło w bardzo miłej atmosferze. 

01.07.2017

BIP jednostki
redakcja: K. Pokorska, grafika: A. Woliński