Witamy na stronie internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
ul. Tartaczna 14
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
ul. J.U. Niemcewicza 9/U5
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
ul. Pocztowa 31-33
Dom-Klub GaleriaPod Fontanną
Dom-Klub Galeria
"Pod Fontanną"
al. Boh. Warszawy 27
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
Wspierane
ul. Tartaczna 14
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
Wspierane
"Za Życiem"
ul. Tartaczna 14
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
Wspierane
ul. Tartaczna 14

Aktualności Mieszkania Chronionego w roku 2017

STUDENCI.


W dniu 1 lipca 2017 roku mieszkańcy mieszkania chronionego gościli studentki II roku specjalizacji  - praca socjalna z osobami starszymi
Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusz Korczaka w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Szczecinie mieszczącej się przy pl. Kilińskiego 3.
Studentkom towarzyszyła Pani Barbara Masna  Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie. 
Celem spotkania było zapoznanie  ze specyfiką i charakterem funkcjonowania mieszkania chronionego dla osób po kryzysach psychicznych.
Spotkanie upłynęło w bardzo miłej atmosferze. 

01.07.2017

BIP jednostki
redakcja: K. Pokorska, grafika: A. Woliński