Witamy na stronie internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
ul. Tartaczna 14
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
ul. J.U. Niemcewicza 9/U5
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
ul. Pocztowa 31-33
Dom-Klub GaleriaPod Fontanną
Dom-Klub Galeria
"Pod Fontanną"
al. Boh. Warszawy 27
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
ul. Tartaczna 14
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
"Za Życiem"
ul. Tartaczna 14

Aktualności Mieszkania Chronionego w roku 2017

KINO.


W dniu 06 kwietnia 2017 roku mieszkańcy mieszkania chronionego wraz z uczestnikami Zespołu Wsparcia Środowiskowego nr 1 w
Szczecinie udali się do kina Helios na prelekcje
komedii polsko-czeskiej pt. „ Wszystko albo nic”. Film sprawił wiele przyjemności i uśmiechu. 

06.04.2017

BIP jednostki
redakcja: K. Pokorska, grafika: A. Woliński