Witamy na stronie internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
ul. Tartaczna 14
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
ul. J.U. Niemcewicza 9/U5
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
ul. Pocztowa 31-33
Dom-Klub GaleriaPod Fontanną
Dom-Klub Galeria
"Pod Fontanną"
al. Boh. Warszawy 27
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
Wspierane
ul. Tartaczna 14
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
Wspierane
"Za Życiem"
ul. Tartaczna 14
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
Wspierane
ul. Tartaczna 14

Aktualności Mieszkania Chronionego w roku 2017

KONKURS LITERACKI.


W dniu 28 czerwca 2017 r. mieszkańcy mieszkania chronionego kibicowali uczestnikom
Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie w ramach IV Konkursu Recytatorskiego
im. Janiny Kuligowskiej zorganizowanego w Domu Klubie Galerii „Pod Fontanną”.
Hasło tegorocznego konkursu brzmiało: „ A ty mnie zanieś na łąki zielone…”

28.06.2017

BIP jednostki
redakcja: K. Pokorska, grafika: A. Woliński