Witamy na stronie internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
ul. Tartaczna 14
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
ul. J.U. Niemcewicza 9/U5
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
ul. Pocztowa 31-33
Dom-Klub GaleriaPod Fontanną
Dom-Klub Galeria
"Pod Fontanną"
al. Boh. Warszawy 27
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
ul. Tartaczna 14
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
"Za Życiem"
ul. Tartaczna 14

Aktualności Mieszkania Chronionego w roku 2017

KONKURS LITERACKI.


W dniu 28 czerwca 2017 r. mieszkańcy mieszkania chronionego kibicowali uczestnikom
Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie w ramach IV Konkursu Recytatorskiego
im. Janiny Kuligowskiej zorganizowanego w Domu Klubie Galerii „Pod Fontanną”.
Hasło tegorocznego konkursu brzmiało: „ A ty mnie zanieś na łąki zielone…”

28.06.2017

BIP jednostki
redakcja: K. Pokorska, grafika: A. Woliński