Witamy na stronie internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
ul. Tartaczna 14
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
ul. J.U. Niemcewicza 9/U5
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
ul. Pocztowa 31-33
Dom-Klub GaleriaPod Fontanną
Dom-Klub Galeria
"Pod Fontanną"
al. Boh. Warszawy 27
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
ul. Tartaczna 14
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
"Za Życiem"
ul. Tartaczna 14

Aktualności Mieszkania Chronionego w roku 2017

WYSTAWĘ FOTOGRAFII KRZYSZTOFA LACHOWICZA PT. „LUDZIE STAMTĄD".


Mieszkańcy mieszkania chronionego w dniu  16  listopada 2017 roku wraz z uczestnikami Zespołu Wsparcia Środowiskowego nr 1
w Szczecinie wybrali się do Zamku Książąt Pomorskich na  Wystawę fotografii Krzysztofa Lachowicza pt. „Ludzie stamtąd".
Zdjęcia te to  portrety ludzi żyjących w małych miasteczkach, wsiach i większych miastach - ludzi z różnych środowisk i  różnych profesji.
Wszystkim bardzo się podobało.

27.11.2017

BIP jednostki
redakcja: K. Pokorska, grafika: A. Woliński