Witamy na stronie internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
ul. Tartaczna 14
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
ul. J.U. Niemcewicza 9/U5
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
ul. Pocztowa 31-33
Dom-Klub GaleriaPod Fontanną
Dom-Klub Galeria
"Pod Fontanną"
al. Boh. Warszawy 27
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
ul. Tartaczna 14
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
"Za Życiem"
ul. Tartaczna 14

Aktualności Mieszkania Chronionego w roku 2014

POWITANIE LATA.


Dnia 24.06.2014 r. mieszkańcy mieszkania chronionego wraz z opiekunem mieszkania zostali zaproszeni na uroczystość do
Zespołu Wsparcia Środowiskowego nr 1 przy ul. Tartacznej z okazji „ Powitania Lata”. Uczestnicy wraz z terapeutami bardzo miło nas przyjęli.,
przygotowali poczęstunek na ciepło i słodko. Bardzo dziękujemy za miłe spotkanie integracyjne.

24.06.2014

BIP jednostki
redakcja: K. Pokorska, grafika: A. Woliński