Witamy na stronie internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
ul. Tartaczna 14
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
ul. J.U. Niemcewicza 9/U5
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
ul. Pocztowa 31-33
Dom-Klub GaleriaPod Fontanną
Dom-Klub Galeria
"Pod Fontanną"
al. Boh. Warszawy 27
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
ul. Tartaczna 14
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
"Za Życiem"
ul. Tartaczna 14

Aktualności Mieszkania Chronionego w roku 2014

GOŚCIE Z NIEMIEC.


Dnia 8 maja 2014 r. w mieszkaniu chronionym gościliśmy delegację urzędników  z Biura do spraw Osób Niepełnosprawnych  Wydziału Polityki Socjalnej Berlina.
Goście przybyli w towarzystwie Pani Kierownik Środowiskowego
Domu Samopomocy w Szczecinie  Barbary Masna. Mieszkańcy opowiedzieli o mieszkaniu chronionym oraz oprowadzili po nim gości.
Atmosfera była bardzo przyjazna.
Podczas poczęstunku rozmowa toczyła się w trzech językach polskim, niemieckim i angielskim.
Niezwykłe emocje towarzyszyły mieszkańcom od radości do wzruszenia.
Dziękujemy i zapraszamy ponownie.

08.05.2014

BIP jednostki
redakcja: K. Pokorska, grafika: A. Woliński