Witamy na stronie internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
ul. Tartaczna 14
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
ul. J.U. Niemcewicza 9/U5
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
ul. Pocztowa 31-33
Dom-Klub GaleriaPod Fontanną
Dom-Klub Galeria
"Pod Fontanną"
al. Boh. Warszawy 27
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
ul. Tartaczna 14
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
"Za Życiem"
ul. Tartaczna 14

Aktualności Mieszkania Chronionego w roku 2014

ŚWIĄTECZNE PORZĄDKI.


Przedświąteczne porządki 8.04.2014 r.

Dnia 8 kwietnia wszyscy mieszkańcy wzięli udział w przedświątecznych porządkach.
Mieszkańcy sami dbają o porządek w mieszkaniu chronionym wykonując dyżury porządkowe wg. ustalonego  grafiku. Dzięki temu :
-są zmobilizowani do pracy nad deficytami w obszarze dbania o czystość
-przyzwyczajają się do systematycznego dbania o swoje otoczenie
-uczą się korzystania z odpowiednich środków czystości
 

08.04.2014

BIP jednostki
redakcja: K. Pokorska, grafika: A. Woliński