Witamy na stronie internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
ul. Tartaczna 14
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
ul. J.U. Niemcewicza 9/U5
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
ul. Pocztowa 31-33
Dom-Klub GaleriaPod Fontanną
Dom-Klub Galeria
"Pod Fontanną"
al. Boh. Warszawy 27
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
ul. Tartaczna 14
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
"Za Życiem"
ul. Tartaczna 14

Aktualności Mieszkań Chronionych Wspieranych

JEDNOSTKA WOJSKOWA.


W dniu 17 maja 2019 roku mieszkańcy mieszkania chronionego wspieranego wraz z uczestnikami Zespołu Wsparcia Środowiskowego Nr 1 w Szczecinie wybrali się z wizytą do 5 Pułk Inżynieryjny im. gen. Ignacego Prądzyńskiego – jednostka Wojska Polskiego wchodząca w skład Wojsk Lądowych. Miejscem stałej dyslokacji pułku jest Szczecin (Podjuchy). Wysłuchali prelekcji na temat ładunków, min saperskich, specjalistycznego taboru wojskowego oraz na  temat specyfiki działań wojskowych. Na zakończenie zwiedzili muzeum wojskowości w Polsce.

24.05.2019

BIP jednostki
redakcja: K. Pokorska, grafika: A. Woliński