Witamy na stronie internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
ul. Tartaczna 14
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
ul. J.U. Niemcewicza 9/U5
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
ul. Pocztowa 31-33
Dom-Klub GaleriaPod Fontanną
Dom-Klub Galeria
"Pod Fontanną"
al. Boh. Warszawy 27
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
ul. Tartaczna 14
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
"Za Życiem"
ul. Tartaczna 14

Aktualności Zespołu Wsparcia Środowiskowego Nr 1 w 2018 roku

TURNIEJ BIOLOGICZNY.


Dnia 16.03.2018 r. przedstawiciele poszczególnych komórek organizacyjnych Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie
wzięli udział w zabawie edukacyjnej "Bliżej przyrody"
zorganizowanej przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie.
Zabawa miała na celu poszerzenie wiedzy obejmującej świat roślin i zwierząt. Konkurs był podzielony na dwie części: praktyczną - rebusy, puzzle,
kalambury i teoretyczną polegającą na wypełnianiu testu.
Uczestnicy wykazali się dużą wiedzą na temat otaczającej nas przyrody. Na zakończenie quizu wszyscy otrzymali dyplomy.
Dziękujemy za zaproszenie i czekamy na następne spotkanie.

16.03.2018

BIP jednostki
redakcja: K. Pokorska, grafika: A. Woliński