Witamy na stronie internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
ul. Tartaczna 14
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
ul. J.U. Niemcewicza 9/U5
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
ul. Pocztowa 31-33
Dom-Klub GaleriaPod Fontanną
Dom-Klub Galeria
"Pod Fontanną"
al. Boh. Warszawy 27
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
Wspierane
ul. Tartaczna 14
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
Wspierane
"Za Życiem"
ul. Tartaczna 14
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
Wspierane
ul. Tartaczna 14

Aktualności Zespołu Wsparcia Środowiskowego Nr 1 w 2018 roku

TURNIEJ BIOLOGICZNY.


Dnia 16.03.2018 r. przedstawiciele poszczególnych komórek organizacyjnych Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie
wzięli udział w zabawie edukacyjnej "Bliżej przyrody"
zorganizowanej przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie.
Zabawa miała na celu poszerzenie wiedzy obejmującej świat roślin i zwierząt. Konkurs był podzielony na dwie części: praktyczną - rebusy, puzzle,
kalambury i teoretyczną polegającą na wypełnianiu testu.
Uczestnicy wykazali się dużą wiedzą na temat otaczającej nas przyrody. Na zakończenie quizu wszyscy otrzymali dyplomy.
Dziękujemy za zaproszenie i czekamy na następne spotkanie.

16.03.2018

BIP jednostki
redakcja: K. Pokorska, grafika: A. Woliński