Witamy na stronie internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
ul. Tartaczna 14
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
ul. J.U. Niemcewicza 9/U5
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
ul. Pocztowa 31-33
Dom-Klub GaleriaPod Fontanną
Dom-Klub Galeria
"Pod Fontanną"
al. Boh. Warszawy 27
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
ul. Tartaczna 14
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
"Za Życiem"
ul. Tartaczna 14

Aktualności Zespołu Wsparcia Środowiskowego Nr 3 w roku 2016

LEKCJA HISTORII.


Dnia 1.września 2016 r. obchodziliśmy  w naszym ośrodku rocznicę wybuchu II wojny światowej. Wspólnie obejrzeliśmy przygotowaną przez uczestników prezentację.
1 września 1939 r. wojska niemieckie przekroczyły granice Polski, rozpoczynając II wojnę światową.
Osamotnione Wojsko Polskie nie mogło skutecznie przeciwstawić się agresji Niemiec i sowieckiej inwazji rozpoczętej 17 września.
W konsekwencji Hitler i Stalin dokonali IV rozbioru Polski. Po prezentacji i dyskusji udaliśmy się na cmentarz centralny.

01.09.2016

BIP jednostki
redakcja: K. Pokorska, grafika: A. Woliński