Witamy na stronie internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
ul. Tartaczna 14
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
ul. J.U. Niemcewicza 9/U5
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
ul. Pocztowa 31-33
Dom-Klub GaleriaPod Fontanną
Dom-Klub Galeria
"Pod Fontanną"
al. Boh. Warszawy 27
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
ul. Tartaczna 14
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
"Za Życiem"
ul. Tartaczna 14

Aktualności Zespołu Wsparcia Środowiskowego Nr 3 w roku 2016

DZIEŃ KOTA.


Dnia 17 lutego 2016 r. obchodziliśmy w naszym  ośrodku  Światowy Dzień Kota. W Polsce dzień ten obchodzony jest od 2006 r. Z tej okazji obejrzeliśmy prezentacje na temat kotów. Zajęcia zorganizowane w tym dniu miały na celu podkreślić znaczenie kotów w życiu człowieka, niesienie pomocy wolno żyjącym i bezdomnym zwierzętom, które miały kiedyś dom ale go straciły a także uwrażliwienie ludzi na często trudny koci los. W ramach zajęć praktycznych uczestnicy wykonywali koty różnymi metodami plastycznymi.

17.02.2016

BIP jednostki
redakcja: K. Pokorska, grafika: A. Woliński