Witamy na stronie internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
ul. Tartaczna 14
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
ul. J.U. Niemcewicza 9/U5
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
ul. Pocztowa 31-33
Dom-Klub GaleriaPod Fontanną
Dom-Klub Galeria
"Pod Fontanną"
al. Boh. Warszawy 27
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
ul. Tartaczna 14
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
"Za Życiem"
ul. Tartaczna 14

Aktualności Dom-Klubu Galerii "Pod Fontanną" w roku 2018

WYKŁAD.


20 marca 2018r. o godz. 16.00 w Środowiskowym Domu Samopomocy-Domu Klubie Galerii ,,Pod Fontanną” odbyło się spotkanie edukacyjne mające na celu poszerzenie wiedzy  i świadomości na temat  LECZENIA SCHIZOFRENII oraz dostępnych opcji terapeutycznych dopasowanych do potrzeb pacjenta. Program spotkania składał się z wykładu merytorycznego, który poprowadziła P. Teresa Zalewska-lekarz specjalista z zakresu psychiatrii pracująca w Centrum Zdrowia Psychicznego w Szczecinie oraz z sesji pytań od osób zgromadzonych. Instytut Praw pacjenta i Edukacji Zdrowotnej zadbał także o bardzo ciekawie opracowane materiały edukacyjne dla pacjentów i opiekunów pt. Drogowskazy, które były dostępne podczas wykładu.

Pod koniec spotkania uczestnicy, członkowie rodzin i zaproszeni goście przy poczęstunku i kawie mogli wymienić się doświadczeniami jak również zdobytymi informacjami na temat leczenia schizofrenii.

Spotkanie to pozwoliło poszerzyć i usystematyzować wiedzę na temat zdrowia psychicznego człowieka.

Z niecierpliwością czekamy na ciąg dalszy.

20.03.2018

BIP jednostki
redakcja: K. Pokorska, grafika: A. Woliński