Witamy na stronie internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
ul. Tartaczna 14
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
ul. J.U. Niemcewicza 9/U5
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
ul. Pocztowa 31-33
Dom-Klub GaleriaPod Fontanną
Dom-Klub Galeria
"Pod Fontanną"
al. Boh. Warszawy 27
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
ul. Tartaczna 14
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
"Za Życiem"
ul. Tartaczna 14

Aktualności Mieszkania Chronionego w roku 2018

TURNIEJ TAŃCA.


W dniu 26 kwietnia 2018 roku mieszkańcy mieszkania chronionego uczestniczyli w Konkursie tańca pod hasłem Dance Stars zorganizowanym w
Zespole Wsparcia Środowiskowego nr 3 przy ul. Pocztowej 33-34 w Szczecinie. Był to dla nich czas wspólnej integracji i zabawy.
Panowie zaprezentowali układ taneczny przy współpracy z innymi uczestnikami ZWŚ nr 1 w Szczecinie.
Po udanym występie otrzymali drobne upominki które przyniosły im wiele radości.

26.04.2018

BIP jednostki
redakcja: K. Pokorska, grafika: A. Woliński