Witamy na stronie internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
ul. Tartaczna 14
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
ul. J.U. Niemcewicza 9/U5
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
ul. Pocztowa 31-33
Dom-Klub GaleriaPod Fontanną
Dom-Klub Galeria
"Pod Fontanną"
al. Boh. Warszawy 27
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
ul. Tartaczna 14
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
"Za Życiem"
ul. Tartaczna 14

Aktualności Mieszkania Chronionego w roku 2018

ŚNIADANIE WIELKANOCNE.


W dniu 21 marca 2018 roku w Zespole Wsparcia Środowiskowego nr 1 przy ul. Tartacznej 14 w Szczecinie
odbyło się uroczyste Śniadanie Wielkanocne w którym wzięli udział mieszkańcy mieszkania chronionego.
Przy suto zastawionych stołach celebrowali święta. W rodzinnej atmosferze kosztowali tradycyjnych potraw Wielkanocnych.
Nie zabrakło życzeń zdrowia i radości.

21.03.2018

BIP jednostki
redakcja: K. Pokorska, grafika: A. Woliński