Witamy na stronie internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
ul. Tartaczna 14
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
ul. J.U. Niemcewicza 9/U5
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
ul. Pocztowa 31-33
Dom-Klub GaleriaPod Fontanną
Dom-Klub Galeria
"Pod Fontanną"
al. Boh. Warszawy 27
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
ul. Tartaczna 14
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
"Za Życiem"
ul. Tartaczna 14

Aktualności Mieszkania Chronionego w roku 2018

CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ .


W dniu 15 marca 2018 roku mieszkańcy mieszkania chronionego wzięli udział w wykładzie i warsztatach prowadzonych przez
Szczecińskie Centrum Informacji Turystycznej  „Szmaragdowe- Zdroje”  na temat Śmieci. W trakcie wykładu mieli okazję
dowiedzieć się ile śmieci produkujemy a także w jaki sposób ponownie możemy wykorzystać przedmioty codziennego użytku.
Na warsztatach wykonali przyborniki na długopisy z puszek po kukurydzy i groszku.

15.03.2018

BIP jednostki
redakcja: K. Pokorska, grafika: A. Woliński