Witamy na stronie internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
ul. Tartaczna 14
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
ul. J.U. Niemcewicza 9/U5
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
ul. Pocztowa 31-33
Dom-Klub GaleriaPod Fontanną
Dom-Klub Galeria
"Pod Fontanną"
al. Boh. Warszawy 27
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
ul. Tartaczna 14
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
"Za Życiem"
ul. Tartaczna 14

Aktualności Mieszkania Chronionego w roku 2018

WARSZTATY PERKUSYJNE.


W dniu 11 września 2018 roku mieszkańcy mieszkania chronionego wspieranego na terenie Zespołu Wsparcia Środowiskowego Nr 1 w Szczecinie
wzięli udział w warsztatach perkusyjnych  odgrywanych na nietypowych instrumentach. Warsztaty prowadzone były  przez Pana Tomasza Joniec.
Dla uczestników było to bardzo ciekawe doświadczenie muzyczne i świetna zabawa połączona z ćwiczeniami pamięci i koncentracji uwagi.

11.09.2018

BIP jednostki
redakcja: K. Pokorska, grafika: A. Woliński