Witamy na stronie internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
ul. Tartaczna 14
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
ul. J.U. Niemcewicza 9/U5
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
ul. Pocztowa 31-33
Dom-Klub GaleriaPod Fontanną
Dom-Klub Galeria
"Pod Fontanną"
al. Boh. Warszawy 27
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
ul. Tartaczna 14
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
"Za Życiem"
ul. Tartaczna 14

Aktualności Mieszkania Chronionego w roku 2018

STUDENCI.


W dniu 4 marca 2018 roku mieszkańcy mieszkania chronionego gościli słuchaczy Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Szczecinie.
 Studentkom towarzyszyła Pani Barbara Masna  Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie.
Wizyta studyjna była bardzo ciekawa, padały interesujące pytania a mieszkańcy bardzo chętnie udzielali odpowiedzi.
Opowiedzieli również o codziennym swoim życiu w mieszkaniu.Zapraszamy ponownie.

04.03.2018

BIP jednostki
redakcja: K. Pokorska, grafika: A. Woliński