Witamy na stronie internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
ul. Tartaczna 14
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
ul. J.U. Niemcewicza 9/U5
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
ul. Pocztowa 31-33
Dom-Klub GaleriaPod Fontanną
Dom-Klub Galeria
"Pod Fontanną"
al. Boh. Warszawy 27
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
ul. Tartaczna 14
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
"Za Życiem"
ul. Tartaczna 14

Aktualności Mieszkania Chronionego w roku 2018

KONKURS LITERACKI.


W dniu 18 lipca 2018 roku mieszkańcy mieszkania chronionego wspieranego wzięli udział w kolejnym cyklicznym V Konkursie Recytatorskim im. J. Kuligowskiej
zorganizowanym w Domu Klubie Galerii „ Pod Fontanną” pod hasłem: „Pozwól mówić sercu a słowa same się znajdą”.
Konkurs był bardzo ciekawy, pełen wrażeń, a na zakończenie wszyscy skorzystali ze słodkiego poczęstunku.

18.07.2018

BIP jednostki
redakcja: K. Pokorska, grafika: A. Woliński