Witamy na stronie internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
ul. Tartaczna 14
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
ul. J.U. Niemcewicza 9/U5
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
ul. Pocztowa 31-33
Dom-Klub GaleriaPod Fontanną
Dom-Klub Galeria
"Pod Fontanną"
al. Boh. Warszawy 27
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
ul. Tartaczna 14
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
"Za Życiem"
ul. Tartaczna 14

Aktualności Mieszkania Chronionego w roku 2018

PIERWSZA POMOC.


Mieszkańcy  z mieszkania chronionego w dniu 12 marca 2018 roku wzięli udział w kursie pierwszej pomocy zorganizowanym w Zespole Wsparcia Środowiskowego nr 1 przy
ul. Tartacznej 14 w Szczecinie. Szkolenie skierowane było do wszystkich osób chcących udzielać pomocy. Celem kursu było zdobycie podstawowych praktycznych umiejętności
udzielania pierwszej pomocy w najczęściej spotykanych nagłych stanach zagrożenia życia. Ćwiczenia prowadziły wyszkolone Panie instruktorki, które w bardzo ciekawy sposób
zaprezentowały sposoby prawidłowego zachowania w różnych sytuacjach zagrożenia życia.

12.03.2018

BIP jednostki
redakcja: K. Pokorska, grafika: A. Woliński