Witamy na stronie internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
ul. Tartaczna 14
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
ul. J.U. Niemcewicza 9/U5
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
ul. Pocztowa 31-33
Dom-Klub GaleriaPod Fontanną
Dom-Klub Galeria
"Pod Fontanną"
al. Boh. Warszawy 27
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
ul. Tartaczna 14
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
"Za Życiem"
ul. Tartaczna 14

Aktualności Mieszkania Chronionego w roku 2018

UZALEŻNIENIA.


W dniu 24  października 2018 roku mieszkańcy mieszkania chronionego wspieranego  wzięli udział  w wykładzie Pani Ewy Bąkowskiej –
terapeuty od uzależnień  w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ,,Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi –edycja 2018”
pn. „Przestrzeń aktywnej integracji”.Podczas wykładu padło wiele pytań dotyczących uzależnień wśród osób z zaburzeniami psychicznymi, uzależnień mieszanych, oraz behawioralnych.
Dziękujemy za możliwość przybliżenia nam tak ważnego zagadnienia jakim są uzależnienia XXI wieku.

24.10.2018

BIP jednostki
redakcja: K. Pokorska, grafika: A. Woliński