Witamy na stronie internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
ul. Tartaczna 14
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
ul. J.U. Niemcewicza 9/U5
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
ul. Pocztowa 31-33
Dom-Klub GaleriaPod Fontanną
Dom-Klub Galeria
"Pod Fontanną"
al. Boh. Warszawy 27
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
ul. Tartaczna 14
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
"Za Życiem"
ul. Tartaczna 14

Aktualności Zespołu Wsparcia Środowiskowego Nr 1 w 2018 roku

WIZYTA STUDENTÓW .


W ramach współpracy z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie, w dniach 23, 24 i 29.01.2018 r.
odbyły się spotkania ze studentami z Wydziału Pielęgniarstwa, którzy przygotowali prelekcję dotyczącą uzależnień,
łączenia leków psychotropowych z innymi używkami, a także bezpieczeństwa w zakresie zaciągania kredytów czy innych umów.
Prowadzone były także ćwiczenia i zabawy związane z pamięcią.
Uczestnicy byli bardzo zainteresowani i chętnie uczestniczyli w zajęciach.

29.01.2018

BIP jednostki
redakcja: K. Pokorska, grafika: A. Woliński