Witamy na stronie internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
ul. Tartaczna 14
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
ul. J.U. Niemcewicza 9/U5
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
ul. Pocztowa 31-33
Dom-Klub GaleriaPod Fontanną
Dom-Klub Galeria
"Pod Fontanną"
al. Boh. Warszawy 27
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
ul. Tartaczna 14
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
"Za Życiem"
ul. Tartaczna 14

Aktualności Zespołu Wsparcia Środowiskowego Nr 1 w 2018 roku

OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ .


W dniu 13 grudnia 2017 r. uczestnicy i terapeuci Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie mieli okazję
uczestniczyć w publicznej obronie rozprawy doktorskiej autorstwa P. Barbary Masna – Kierownika ŚDS.
W wielkim skupieniu zapoznaliśmy się z przygotowanym w formie prezentacji streszczeniem pracy, która była dla wszystkich wzruszająca.
Tematem rozprawy była ,,Analiza zjawiska przemocy stosowanej wobec osób leczonych psychiatrycznie na terenie Gminy Miasto Szczecin.”
Było to dla nas ciekawe doświadczenie. Po obronie skorzystaliśmy z zaproszenia na słodki poczęstunek, gdzie były pytania, uściski i gratulacje.

13.01.2018

BIP jednostki
redakcja: K. Pokorska, grafika: A. Woliński