Witamy na stronie internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
ul. Tartaczna 14
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
ul. J.U. Niemcewicza 9/U5
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
ul. Pocztowa 31-33
Dom-Klub GaleriaPod Fontanną
Dom-Klub Galeria
"Pod Fontanną"
al. Boh. Warszawy 27
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
ul. Tartaczna 14
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
"Za Życiem"
ul. Tartaczna 14

Aktualności Dom-Klubu Galerii "Pod Fontanną" w roku 2017

WYKŁAD III WIEKU.


W dniu 27 lipca 2017r. Uczestnicy Domu Klubu zaprosili Panią Marię Soldat – członka Zespołu
Foto- Video Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku na wspólną wirtualno- historyczną podróż po Cmentarzu Centralnym.
Pani Maria wykonała dla Uczestników wspaniałą prezentację multimedialną, poświęconą dziedzictwu kulturowemu i
przyrodniczemu cmentarza, przygotowując nas do tematycznego trzyetapowego spaceru po tej przepięknej szczecińskiej nekropolii,
miejsca pamięci i pojednania wszystkich pokoleń szczecinian.

27.07.2017

BIP jednostki
redakcja: K. Pokorska, grafika: A. Woliński