Witamy na stronie internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
ul. Tartaczna 14
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
ul. J.U. Niemcewicza 9/U5
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
ul. Pocztowa 31-33
Dom-Klub GaleriaPod Fontanną
Dom-Klub Galeria
"Pod Fontanną"
al. Boh. Warszawy 27
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
ul. Tartaczna 14
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
"Za Życiem"
ul. Tartaczna 14

Aktualności Dom-Klubu Galerii "Pod Fontanną" w roku 2017

WERNISAŻ PRAC PLASTYCZNYCH PACJENTÓW ODDZIAŁU PSYCHIATRII SĄDOWEJ.


Dnia 08.09.2017 r. w Domu Klubie  Galerii „Pod Fontanną”, odbył się wernisaż
Prac Plastycznych Pacjentów Oddziału Psychiatrii Sądowej Szpitala Aresztu Śledczego w Szczecinie pod patronatem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
 Hasłem przewodnim wydarzenia była „Wolność”, która doskonale oddaje codzienność życia i prace osadzonych, przepełnionych tęsknotą za wolnością.
Prezentowane prace wykonano różnymi technikami plastycznymi, co wynika z predyspozycji i upodobań autorów.
Wystawa jest ukazaniem części aktywności w miejscu, w którym dzieła stanowią nieformalną formę przekazu.
Sprawiają,że przytłaczające więzienne otoczenie nabiera walorów estetycznych.
Wystawę można podziwiać do końca września.  Serdecznie zapraszamy.

08.09.2017

BIP jednostki
redakcja: K. Pokorska, grafika: A. Woliński