Witamy na stronie internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
ul. Tartaczna 14
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
ul. J.U. Niemcewicza 9/U5
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
ul. Pocztowa 31-33
Dom-Klub GaleriaPod Fontanną
Dom-Klub Galeria
"Pod Fontanną"
al. Boh. Warszawy 27
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
ul. Tartaczna 14
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
"Za Życiem"
ul. Tartaczna 14

Aktualności Mieszkania Chronionego w roku 2017

DZIEŃ ZDROWIA PSYCHICZNEGO.


W dniu 10 października 2017 r. odbyła się kolejna jak co roku uroczystość -  Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Głównym organizatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie ,,Rodzina” w Szczecinie oraz Urząd Miasta Szczecin.  Mamy szczególnie tą przyjemność, że prezesem Stowarzyszenia jest jednocześnie opiekun mieszkania chronionego Pani Ewa. Wkładem mieszkańców było upieczenie ciast i pomoc  w organizacji spotkania. Jak zawsze było dużo atrakcji i możliwość integracji w dużej grupie z różnych środowisk. Było pięknie, bawiliśmy się wspólnie a na koniec skosztowaliśmy upieczonych przez nas ciast a także wspaniałych kanapek.

10.10.2017

BIP jednostki
redakcja: K. Pokorska, grafika: A. Woliński