Witamy na stronie internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
ul. Tartaczna 14
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
ul. J.U. Niemcewicza 9/U5
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
ul. Pocztowa 31-33
Dom-Klub GaleriaPod Fontanną
Dom-Klub Galeria
"Pod Fontanną"
al. Boh. Warszawy 27
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
ul. Tartaczna 14
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
"Za Życiem"
ul. Tartaczna 14

Aktualności Mieszkania Chronionego w roku 2017

WIGILIA.


 

W dniu 11 grudnia 2017 roku mieszkańcy mieszkania chronionego wzięli udział  w uroczystym spotkaniu Wigilijnym zorganizowanym przez
Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczecinie i Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób Chorych  Psychicznie „Rodzina”.
Spotkanie odbyło się w restauracji Nowy Browar w Szczecinie.
Wspólne kolędowanie, degustacja świątecznych potraw i uroczystość odbyła się w bardzo miłej świątecznej i podniosłej atmosferze.

11.12.2017

BIP jednostki
redakcja: K. Pokorska, grafika: A. Woliński