Witamy na stronie internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Szczecinie

Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 1
ul. Tartaczna 14
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 2
ul. J.U. Niemcewicza 9/U5
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
Zespół Wsparcia Środowiskowego Nr 3
ul. Pocztowa 31-33
Dom-Klub GaleriaPod Fontanną
Dom-Klub Galeria
"Pod Fontanną"
al. Boh. Warszawy 27
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
ul. Tartaczna 14
Mieszkanie chronione
Mieszkanie Chronione
"Za Życiem"
ul. Tartaczna 14

Aktualności Mieszkania Chronionego w roku 2017

SPRAWNI DO PRACY.


W dniu 16 marca 2017roku w Domu Klubie Galerii “Pod Fontaną” mieszkańcy mieszkania chronionego wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym przez firmę C4.
Celem spotkania było wprowadzenie nowego projektu pt.” SPRAWNI DO PRACY – aktywizacja społeczno-zatrudnieniowa osób niepełnosprawnych”.
Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Panowie zainteresowani są podjęciem płatnego stażu zawodowego, a
w dalszej perspektywie powrotem do pracy zawodowej dostosowanej do ich możliwości i potrzeb.
Jesteśmy dumni, że nasi podopieczni korzystają z możliwości jakie daje im nasze województwo.

16.03.2017

BIP jednostki
redakcja: K. Pokorska, grafika: A. Woliński